صندوق بیان محل مناسبی برای ذخيره و نگهداری انواع فايل است.همچنين صندوق بيان به شما اين امکان را می دهدکه فايل های مورد نظر را انتشار دهيد و در اختيار عموم بگذاريد .
Global Rank: 100,721/ -10,197
Country Rank: 1,401/ -105
Country: Iran
Category Rank: 42/ -8
Category: science and education/science and education
Domain: -
 • Total Visits

  661.2K

 • Bounce Rate

  70.16%

 • Pages per Visit

  1.9

 • Avg Visit Duration

  00:01:01

bayanbox.ir Ranking
Check if your rankings have improved or worsened over time. Over the last three months, bayanbox.ir's global ranking has decreased from 94,690 to 100,721.
Similarly ranked sites
Global Country Category
bayanbox.ir Traffic and Engagement
Website engagement metrics measure how much your website visitors are interacting with your website and online brand. bayanbox.ir's traffic has decreased by -6.1% compared to last month.
Traffic & Engagement Last Month
Total Visits
661.2K
Last Month Change
-6.1%
Avg Visit Duration
00:01:01
Bounce Rate
70.16%
Pages per Visit
1.9
bayanbox.ir Webpage Information
bayanbox.ir Audience Demographics
Understanding social media demographics will help you fine-tune your marketing strategy and reach the right people with your message. bayanbox.ir's audience is 61.15% male and 38.85% female. The largest age group of visitors are 25-34 year olds.
Similar Sites And bayanbox.ir Competitors
Competitive Analysis is a foundation of digital marketing. If you know who your biggest competitors are, you can gather insights into what they do well and build your own strategy to outperform theirs. sid.ir is the website with the highest similarity score to bayanbox.ir.
bayanbox.ir Traffic Sources Overview
Your website traffic data will show you where your traffic is coming from, how visitors engage with your site, and what digital marketing strategies are working. The main traffic sources for bayanbox.irare direct(23.13%) and referral(20.91%). An underutilized channel is "socialNetworks".
bayanbox.ir Top Keywords by Traffic Share
It's important to know what people are searching for and why. bayanbox.ir's list of popular organic search keywords
Social Media Traffic to bayanbox.ir
Explore user journeys and pinpoint platforms that drive the most website traffic. bayanbox.ir get's most of it's social media traffic from facebook.com and youtube.com. Engaging audiences through reddit.com may reveal new opportunities
bayanbox.ir Referral Traffic & Outgoing Links
Referral Traffic
Sites that Referral traffic to bayanbox.ir
GG
Outgoing Links
Sites that receive outbound traffic from bayanbox.ir
bayanbox.ir Geography & Country Targeting
For many businesses, it makes sense to target traffic from specific countries. Last month Iran was the top country sending desktop traffic to bayanbox.ir.
ADS
bayanbox.ir Audience Interests
Identifying your target audience is the foundation of your marketing strategy. This helps you to understand who your target customer is and what they care about. bayanbox.ir's audience is interested in computers electronics and technology and news and media.
Technology Stack
Instantly discover the technology stack used by any prospect or competitor to understand how their website works, which CMS or eCommerce platform they use, their communication tools of choice as well as analytics, hosting, advertising or internet technology usage.

Google Adsense

Google Analytics